اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل که مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند (دارای سنوات مجاز و فاقد مشروطی بیش از حد نصاب)

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل که مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند (دارای سنوات مجاز و فاقد مشروطی بیش از حد نصاب)

ادامه مطلب