دفتر استعدادهای درخشان

آیین‌نامه‌های دفتر استعدادهای درخشان

 

استعدادهای درخشان

 

 

بنیاد ملی نخبگان

 

*دانشجویان محترم می‌توانند نظرات، پیشنهادها و نیز پرسشهای خود را به ایمیل « ‌talent@ut.ac.ir » ارسال نمایند.