دفتر استعدادهای درخشان

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
احسان سید جعفری
سرپرست دفتر استعداد درخشان وبنیاد ملی نخبگان
۶۱۱۱۳۸۳۶
افسانه محمدی
کارشناس استعداد درخشان

۶۱۱۱۳۲۳۰

داخلی ۳۰۴

مژگان شعاع فر
کارشناس استعداد درخشان و بنیاد ملی نخبگان (مقطع دکتری)

۶۱۱۱۳۲۳۰

داخلی ۳۰۶

ژیلا توکلی کارشناس استعداد درخشان (کلیه مقاطع)

۶۱۱۱۳۲۳۰

داخلی ۳۰۵

 

آیین‌نامه‌های دفتر استعدادهای درخشان

 

 

بنیاد ملی نخبگان

 

*دانشجویان محترم می‌توانند نظرات، پیشنهادها و نیز پرسشهای خود را به ایمیل « talent@ut.ac.ir » ارسال نمایند.