دفتر آموزشهای آزاد

 

دفتر آموزش‌های آزاد:

یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه بویژه فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائیهای تخصصی-کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگوی درخواست‌های سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور جهت ارائه آموزش های حرفه ای کاربردی به آنان است. لذا با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه و تنوع جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در دانشگاه امری ضروری است.

دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران در راستای تحقق اهداف فوق در قالب ضوابط و آیین‌نامه مربوطه مسئولیت صدور مجوز لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت (آزاد) و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد.

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تماس

دکتر بیتا مشایخی

مدیر دفتر آموزش های آزاد

۶۶۴۸۲۸۳۴

لیلا بابایی

کارشناس‌مسئول آموزش های آزاد

۳۰۷-۶۱۱۱۲۸۳۱