کارکنان اداره کل خدمات آموزشی

فهرست اسامی پرسنل اداره کل خدمات آموزشی برای پرونده الکترونیکی دانشجو – فارغ‌التحصیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

پست الکترونیکی دانشگاه تهران

سمت

۱

سید حسین حسینی

 

Ed_affairs@ut.ac.ir

معاون آموزشی دانشگاه

۲

محمد علی شریفی

 

Ed_affairs@ut.ac.ir

مدیر کل

۳

غلامعلی طهوری

 

Ghtahoori@ut.ac.ir

معاون مدیر کل

۴

سید امید عقیلی

 

omidaghili@ut.ac.ir

کارشناس دفتر معاون آموزشی

۵

فاطمه عزآبادی

 

azabadi@ut.ac.ir

معاون مدیر کل

۶

عاطفه خان زاده

 

Atefehkhanzadeh@ut.ac.ir

کارشناس

۷

رقیه نادری

 

Naderi2782@ ut. ac. ir

کارشناس

۸

بهرنگ میرهاشمی

 

b.mirhashemi@ ut. ac. ir

کارشناس

۹

سهیلا قیمی

 

sghayemi @ut.ac.ir

رئیس اداره

۱۰

زلیخا فرقانی

 

forghaniz @ut.ac.ir

کارشناس

۱۱

وحیده شاهسوار

 

V_shahsavar @ut.ac.ir

مسئول دفتر

۱۲

صدیقه معماری

 

smemari @ut.ac.ir

مسئول دفتر

۱۳

آزیتا جزایری

 

Jazairi20818 @ut.ac.ir

کارشناس

۱۴

معصومه جمعلیزاده

 

Jamalizade.1523 @ut.ac.ir

کارشناس

۱۵

نسرین صبوری

 

n.saboori @ut.ac.ir

کارشناس

۱۶

رضا بغدادی

 

Reza_baghdadi @ut.ac.ir

کارشناس

۱۷

هادی بابایی

 

Hdibabaei8 @ut.ac.ir

کارشناس

۱۸

رقیه صدوقی سرابی

 

s.sadouhi135@ut.ac.ir

کارشناس

۱۹

معصومه مولوی چترودی

 

Mmolavi44 @ut.ac.ir

مسئول دفتر

۲۰

فاطمه طاهری

 

Ftaheri.1973 @ut.ac.ir

کارشناس

۲۱

منصورالسادت هاشمی

 

Hashemi5964 @ut.ac.ir

کارشناس

۲۲

زهرا یونسی

 

Yonesi_sh @ut.ac.ir

کارشناس

۲۳

ژیلا توکلی

 

Zhila_tavakoli @ut.ac.ir

کارشناس

۲۴

خدیجه سیلاخوری

 

silakhori @ut.ac.ir

کارشناس مترجم

۲۵

سیده فاطمه شوشتری

 

Sh_shoushtari @ut.ac.ir

کارشناس

۲۶

اعظم کریمیان

 

akarimian @ut.ac.ir

کارشناس

۲۷

لیلا بابائی

 

l.babaie @ut.ac.ir

کارشناس

۲۸

مژگان شعاع فر

 

M.shouafar @ut.ac.ir

کارشناس

۲۹

افسانه محمدی بهبهانی

 

Af.mohamadi @ut.ac.ir

کارشناس

۳۰

محمد رسولی جامع

 

mrasoolijame @ut.ac.ir

سرپرست دبیرخانه

۳۱

رضا حاجی اسفندیاری

 

rezaesfandyari @ut.ac.ir

متصدی دبیرخانه

۳۲

رقیه نجارزاده

 

rnajarzadeh @ut.ac.ir

متصدی دبیرخانه

۳۳

فاطمه بنی حبیب

 

fbanihabib @ut.ac.ir

کارشناس

۳۴

منصوره پیرتاج

 

mpirtaj @ut.ac.ir

کارشناس

۳۵

زهرا زمانی

 

zhzamani @ut.ac.ir

کارشناس

۳۶

منیژه بخشی سلمان مراد

 

bakahisalman @ut.ac.ir

کارشناس

۳۷

فاطمه فداکار

 

ffadakar @ut.ac.ir

کارشناس

۳۸

الهام روحانی

 

erohaninia @ut.ac.ir

کارشناس

۳۹

 

۴۰

زری مجردویند

 

zmojaradviand @ut.ac.ir

مسئول دفتر

۴۱

مجتبی دری

 

mdori @ut.ac.ir

بایگان

۴۲

نسرین صبوری

 

n.sabori @ut.ac.ir

کارشناس

۴۳

اعظم رسولی کهکی

 

arasuli @ut.ac.ir

کارشناس

۴۴

مجتبی سلیمان زاده مقدم

 

msoleyman @ut.ac.ir

کارشناس

۴۵

انام اله اسماعیلی اصفهاباد

 

aesmaili @ut.ac.ir

کارشناس

۴۶

مهرنوش محسنی

 

momohseni @ut.ac.ir

کارشناس

۴۷

محمدحسین علی یاری

 

Aliyari.mh @ut.ac.ir

سرپرست دبیرخانه

۴۸

الهام نظری کاکرودی

 

enazari @ut.ac.ir

مسئول دفتر

۴۹

سیدمحمد میرشاه ولدی

 

M.Mirshohll83 @ut.ac.ir

بایگان

۵۰

سهراب معصومی

 

masomi-48 @ut.ac.ir

بایگان

۵۱

داود ناظریان

 

Dawood-Nazerian @ut.ac.ir

متصدی صدور