اداره دانش آموختگان

شرح وظایف:

۱. صدور نامه نظام وظیفه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

۲. صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع

۳. صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع

۴. صدور گواهی رتبه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۵. ارسال تاییدیه و ریزنمرات به دانشگاه‌ها و سایر مراکز در سراسر کشور

۶. کلیه اطلاعات لازم در خصوص قوانین و مقررات آموزش رایگان حاکم بر نحوه انجام امور فوق الذکر در سامانه ( ems. ut. ac. ir ) موجود می‌باشد.

۷. محاسبه کارکرد پس از دانش آموختگی – محاسبه هزینه آموزش رایگان برای دانشجوی دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی

۸. ارسال بخشناامه‌های مربوط به دانش آموختگان به واحدها و هماهنگی در صف سپاری و سامانه سپاری مدارک تحصیلی دانش آموختگان

نام کارشناس

پردیس / دانشکده و رشته

شماره تماس

شماره اتاق

خانم جزایری

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:

دانشکده تربیت بدنی دانشکده علوم اجتماعی پردیس فنی (برق) دانشکده کارآفرینی پردیس کشاورزی- مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

 

۶۱۱۱۲۹۹۰

داخلی ۱۰۶

۱۰۱

خانم خانزاده

مقطع کارشناسی: دانشکده تربیت بدنی- پردیس فنی (برق، معدن، شیمی، کاسپین، فومن، علوم مهندسی)

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری: پردیس فنی (مواد، مکانیک، معدن)

۶۱۱۱۲۳۸۶

داخلی ۱۰۱

۱۰۲

خانم نادری

مقطع کارشناسی: دانشکده اقتصاد- پردیس فنی (عمران، نقشه برداری، صنایع، مکانیک) پردیس کیش

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری: دانشکده مدیریت

 

۶۱۱۱۲۷۳۰

داخلی ۱۰۲

۱۰۲

خانم فرقانی

کارشناس لغوتعهد آموزش رایگان

(خرید آموزش رایگان- عدم کاریابی سوابق انجام کار)

۶۱۱۱۲۸۱۸

داخلی ۱۰۴

۱۰۳

خانم جمعلیزاده

کارشناس لغوتعهد آموزش رایگان

(خرید آموزش رایگان- عدم کاریابی سوابق انجام کار)

۶۱۱۱۲۸۱۸

داخلی ۱۰۳

۱۰۳

خانم شوشتری

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:

دانشکده جغرافیا پردیس فارابی

پردیس فنی (عمران، نقشه برداری، صنایع، شیمی، کاسپین، فومن)

 

۶۱۱۱۲۳۸۶

داخلی ۱۱۷

۱۰۴

خانم عسگری

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:

دانشکده ادبیات دانشکده دامپزشکی (دکتری تخصصی) - پردیس علوم

پردیس هنرهای زیبا دانشکده علوم و فنون نوین

 

۶۱۱۱۲۹۹۰

داخلی ۱۰۵

۱۰۴

خانم صبوری

مقطع کارشناسی: دانشکده دامپزشکی (دکتری حرفه ای) پردیس فارابی

دانشکده زبانها

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری: دانشکده زبانها

تایید مدارک در سامانه وزارت علوم

۶۱۱۱۳۲۶۵ داخلی ۱۰۷

۱۰۵

خانم قرامحمدی

مقطع کارشناسی: دانشکده مدیریت پردیس فنی (مواد) پردیس هنرهای زیبا دانشکده جغرافیا

 

۶۱۱۱۳۲۶۵

داخلی ۱۰۸

۱۰۵

خانم حمیدی

مقطع کارشناسی: پردیس ابوریحان- دانشکده ادبیات دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - دانشکده علوم اجتماعی

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری: پردیس ارس

۶۱۱۱۲۷۳۰

داخلی ۱۱۲

۱۰۵

آقای بغدادی

مقطع کارشناسی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مقاطع کارشناسی ارشدو دکتری: پردیس البرز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده مطالعات جهان

۶۱۱۱۲۷۷۰

داخلی ۱۱۰

۱۰۶

آقای میرهاشمی

مقطع کارشناسی: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی پردیس علوم

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری: اقتصاد

۶۱۱۱۲۷۳۰

داخلی ۱۰۹

۱۰۶

آقای حیدرزاده

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- موسسه ژئوفیزیک پردیس بین المللی کیش دانشکده محیط زیست دانشکده معارف و اندیشه اسلامی پردیس ابوریحان

۶۱۱۱۲۷۷۰

داخلی ۱۱۱

۱۰۶

آقای بابایی

واحد صدور مدارک دانش آموختگان

۶۱۱۱۳۲۲۵ داخلی ۱۱۴ و ۱۱۶

۱۰۶

۱۰۷