معاونت دانش آموختگان

شرح وظایف معاونت دانش آموختگان و کارشناسان مربوط اداره کل خدمات آموزشی‌

۱. صدور نامه نظام وظیفه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

۲. صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع

۳. صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع

۴. صدور گواهی رتبه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۵. ارسال تاییدیه و ریزنمرات به دانشگاه‌ها و سایر مراکز در سراسر کشور

۶. کلیه اطلاعات لازم در خصوص قوانین و مقررات آموزش رایگان حاکم بر نحوه انجام امور فوق الذکر در سامانه
(srm. ut. ac. ir) موجود می‌باشد.

۷. محاسبه کارکرد پس از فارغ التحصیلی – محاسبه هزینه آموزش رایگان برای دانشجوی دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی

۸. ارسال بخشناامه‌های مربوط به فارغ التحصیلان به واحدها و هماهنگی در صف سپاری و سامانه سپاری مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان

اسامی مسئول و کارکنان حوزه دانش آموختگان اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت‌ها

شماره تماس

۱

مریم علیزاده

معاون دانش آموختگان اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

۶۶۹۶۳۹۳۴

۲

سهیلا قیمی

امور مربوط به سامانه سپاری – رسیدگی به درخواست‌های سامانه

 

۳

زلیخا فرقانی

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده‌ها: مطالعات جهان – علوم فنون نوین

رشته‌های: مهندسی صنایع و مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی

۶۱۱۱۲۸۱۸

۴

عاطفه خانزاده

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس‌ها: کشاورزی و منابع طبیعی – ابوریحان – ارس

دانشکده‌ها: اقتصاد – مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک – مناطق کویری

رشه‌های: مواد و مکانیک و معدن پردیس دانشکده‌های فنی

۶۱۱۱۲۳۸۶

۵

رقیه نادری

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس‌ها: فارابی – هنرهای زیبا

دانشکده: حقوق و علوم سیاسی

رشته: عمران پردیس دانشکده‌های فنی

۶۱۱۱۲۳۸۶

۶

آزینا جزایری

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده‌ها: ادبیات – مدیریت – تربیت بدنی – علوم اجتماعی – کارآفرینی

رشته: برق پردیس دانشکده‌های فنی

۶۱۱۱۲۹۹۰

۷

حسینعلی حیدرزاده

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس‌ها: علوم – کیش

دانشکده‌ها: علم اطلاعات و دانش شناسی – روانشناسی و علوم تربیتی – الهیات – ژئوفیزیک – محیط زیست

۶۱۱۱۲۷۷۰

۸

منیژه بخشی

مقطع کارشناسی

پردیس: کیش

دانشکده‌ها: جغرافیا – علوم اجتماعی – اقتصاد –

رشته‌های: عمران – صنایع و مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی

۶۱۱۱۲۸۱۸

۹

مهرنوش محسنی

مقطع کارشناسی

پردیس: کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده: ادبیات

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

پردیس: البرز

۶۱۱۱۳۲۶۵

۱۰

نسرین صبوری

مقطع کارشناسی

پردیس: فارابی

دانشکده‌ها: زبانها و ادبیات خارجی – روانشناسی و علوم تربیتی – دکتری عمومی دامپزشکی

۶۱۱۱۳۲۶۵

۱۱

معصومه جمعلیزاده

مقطع کارشناسی

دانشکده: تربیت بدنی

رشته‌های: برق – معدن – شیمی – کاسپین – فومن و علوم پایه پردیس دانشکده‌های فنی

۶۱۱۱۲۹۹۰

۱۲

رضا بغدادی

 

 

 

 

 

مقطع کارشناسی

پردیس‌ها: ابوریحان – هنرهای زیبا

دانشکده: مدیریت

۶۱۱۱۲۷۷۰

۱۳

بهرنگ میرهاشمی

مقطع کارشناسی

پردیس: علوم

دانشکده‌های: الهیات و معارف اسلامی – حقوق و علوم سیاسی

امور ترجمه

۶۱۱۱۲۷۳۰

۱۴

هادی بابایی

ثبت و صدور مدارک تحصیلی- ارسال مدارک تحصیلی از طریق پست- بایگانی سوابق صدور مدارک تحصیلی

۶۱۱۱۳۲۲۵

۱۵

فاطمه شاه ولی

صدور مدارک تحصیلی- صدور و ارسال پستی کارنامه لاتین

۶۱۱۱۳۲۲۵

۱۶ داوود ناظریان صدور مدارک تحصیلی- صدور و ارسال پستی کارنامه لاتین ۶۱۱۱۳۲۲۵