هنرهای زیبا

کد۱۰۰۷
پرديس / دانشکدهپردیس بین المللی ارس

رشته های دانشکده / گروه هنرهای زیبا

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مهندسی معماریکارشناسی ارشد
معماری‌دکتری تخصصی PhD
برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد