پرسش‌های متداول


در هنگام واریز وجه آزمون در سایت بانک ملت از من شناسه پرداخت کننده خواسته می‌شود. چه کنم؟

برای همه داوطلبان این شناسه عدد ثابت ۱۱۳۰ است