پست الکترونیکی و شماره تماس کارشناسان پردیس / دانشکده‌ها

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۸ کد : ۱۱۳۲۳ اخبار و اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۴۷۹۶


با توجه به برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی و ضرورت رعایت نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی، جهت سهولت برقراری ارتباط و پیگیری اموراداری وتحصیلی توسط دانشجویان، بدینوسیله پست الکترونیکی و شماره تماس کارشناسان پردیس / دانشکده‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

نام دانشکده نام و نام خانوادگی کارشناس آدرس پست الکترونیکی داخلی
ابوریحان علی اکبر زمندی (ریاست اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی) zmndi1372@ut.ac.ir 36041017 داخلی ۱۰۱
ابوریحان فاطمه عربیان (مسئول دفتراداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی) arabiyanf@ut.ac.ir ۳۶۰۴۱۰۱۷ داخلی ۱۰۱
ابوریحان زهره پناهی زاده (کارشناس امور هیأت علمی و برنامه ریزی ترمی دروس) panahizadeh@ut.ac.ir 36041017 داخلی ۱۰۴
ابوریحان اعظم ابوالحسنی (مسئول تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم باغبانی، علوم زراعیو اصلاح نباتات و علوم دام و طیور) aabolhasani@ut.ac.ir 36041017 داخلی ۱۰۶
ابوریحان نسرین اردستانی (مسئول مقطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های فنی کشاورزی، مهندسی آبیاری و زهکشی و حشره شناسی و بیماری‌های گیاهی) ardestani59@ut.ac.ir 36041017 داخلی ۱۰۷
ابوریحان مریم نظری (مسئول امور دانش آموختگان و استعداد درخشان و بنیاد ملی نخبگان) mnazarimoghadam@ut.ac.ir 36041017 داخلی ۱۱۰
ابوریحان بهمن رزمفر (مسئول مقطع کارشناسی در رشته‌های علوم دامی، گیاهاپزشکی، مهندسی تولیدو ژنتیک گیاهی، علوم باغبانی، علوم مهندسی آب، مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی و مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) و دایره امتحانات در کلیه مقاطع) B.razmfar@ut.ac.ir 36041017 داخلی ۱۰۸
ابوریحان فاطمه سجادی (مسئو امور دروس و نمرات و کاربر سامانه جام آموزش) fsajadi@ut.ac.ir 36041017 داخلی ۱۰۵
ابوریحان قوام الدین بیضایی (کمک کارشناس در مقطع کارشناسی) beyzaei@ut.ac.ir 36041017 داخلی ۱۰۹
ابوریحان مهدی بابا ملکی (مسئول کنترل کلاس‌ها و متصدی امور بایگانی) mehdi.babamaleki@ut.ac.ir ۳۶۰۴۱۰۱۷ داخلی -۱۱۴

ابوریحان

هاجر جهانگیری (مسئول دفتر گروه آموزشی علوم زراعی و اصلاح نباتات)

h_jahangiri@ut.ac.ir

9196039878

ابوریحان

اعظم اکبری (مسئول دفتر گروه آموزشی مهندسی آبیاری)

akbariaz@ut.ac.ir

9124116148

ابوریحان

محمود رضا روزبان (مدیر گروه آموزشی باغبانی)

mroozban@ut.ac.ir

9126094389

ابوریحان

سمیه ترکتاز (کارشناس گروه آموزشی فنی و کشاورزی)

ztorki@ut.ac.ir

36040614 داخلی ۱۰۱

ابوریحان

داود قندی (کارشناس گروه آموزشی علوم طیور)

dghandi@ut.ac.ir

9367147941

ابوریحان

حسین میرسعید قاضی (مدیرگروه آموزشی فناوری صنایع غذایی)

mirsaeed@ut.ac.ir

9122260113

ابوریحان

رضا صادقی (مدیرگروه آموزشی حشره شناسی و بیماری‌های گیاهی)

rsadeghi@ut.ac.ir

9331022980

ادبیات بابک سودمند babaksoudmand@ut.ac.ir ۶۱۱۱۲۵۰۶
ادبیات حمید علیمردانی alimardani31356@ut.ac.ir ۶۱۱۱۲۵۹۴
ادبیات علی فرهمند   ۶۱۱۱۲۵۴۹
ادبیات مصطفی زارع mostafazare@ut.ac.ir ۶۱۱۱۲۵۰۸
اقتصاد اشرف السادات سمن آبادی samanabadi@ut.ac.ir 61118103
اقتصاد الهه رضازاده موید e.rezazade@ut.ac.ir 61118103
اقتصاد اکرم حیدری aheidari71@ut.ac.ir 61118103
اقتصاد زهرا اکبری zaakbari@ut.ac.ir 61118103
اقتصاد ربابه ذوالفقاری Zolfaghari1342@ut.ac.ir 61118103
الهیات و معارف اسلامی حسین بهاری ساری جلو bahary@ut.ac.ir 42762000-114
الهیات و معارف اسلامی طاهره عرب امینی aminitahere@ut.ac.ir 42762000-117
الهیات و معارف اسلامی مروت غلامی زر mgholami@ut.ac.ir 42762000-111
الهیات و معارف اسلامی خدیجه جهشی kh.jaheshi@ut.ac.ir 42762000-112
الهیات و معارف اسلامی سیما ناظری snazeri@ut.ac.ir 42762000-113
الهیات و معارف اسلامی بهمن ایرانشاهی biranshahi@ut.ac.ir 42762000-115
الهیات و معارف اسلامی مرتضی نیکرو Nikroo@ut.ac.ir  
الهیات و معارف اسلامی فاطمه گلینی Fatemeh.Galini@ut.ac.ir 42762000-118
پردیس بین المللی ارس محمود نظری گرگری nazarig@ut.ac.ir ۴۱۴۲۰۲۴۸۲۵
پردیس بین المللی ارس اسماعیل وطن خواه ismail.vatanxah@ut.ac.ir
پردیس بین المللی ارس مرتضی رشیدزاده گرگری rashidzadeh66@gmail.com
پردیس بین المللی ارس عبداله فتاحی afattahi@ut.ac.ir
پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی اکبر باباصفری acadmemics.utcan@ut.ac.ir 026-32220686
پردیس‌دانشکده‌های‌فنی   its3@ut.ac.ir  
پردیس البرز الهام بنایی banaee.e@ut.ac.ir 88390882
پردیس البرز آرش کریمی panahan@ut.ac.ir 88985166
پردیس البرز مرضیه شهرابی m.shahrabi@ut.ac.ir 88390881
پردیس البرز امیر امرایی amrae.amir@ut.ac.ir 88390885
پردیس البرز فاطمه پورباقری f.pourbagheri@guest.ut.ac.ir 88390884
پردیس البرز فرشته حسینی شریف fh.sharif.1360@ut.ac.ir 88955435
پردیس بین المللی کیش مرتضی زنده دل zendedel@ut.ac.ir 07644430055-6(44)
پردیس بین المللی کیش آزاده افشاریان زاده afsharianzadeh@ut.ac.ir 07644430055-6(46)
پردیس بین المللی کیش زهره فیروزی firouzi63@ut.ac.ir 07644430055-6(166)
پردیس بین المللی کیش نجمه سادات هاشمی najmehhashemi@ut.ac.ir 07644430055-6(134)
پردیس بین المللی کیش گلناز زارع gzare@ut.ac.ir 07644430055-6(203)
پردیس بین المللی کیش بهنام محمدی پور b.mohammadipour@ut.ac.ir 07644430055-6(227)
پردیس بین المللی کیش جعفر احمدی jafar.ahmadi25@ut.ac.ir 07644430055-6(201)
پردیس بین المللی کیش مژده آرون Mojdeh.arvan@ut.ac.ir 07644430055-6(167)
پردیس بین المللی کیش فرزانه پری f.pari@ut.ac.ir 07644430055-6(206)
پردیس بین المللی کیش مصطفی ارجمندی m_arjomandi1362@ut.ac.ir 07644430055-6(219)
پردیس بین المللی کیش مریم اسدی maryamasadi@ut.ac.ir 07644430055-6(228)
پردیس بین المللی کیش شیرین امینی Shirin_amini@ut.ac.ir 07644430055-6(211)
پردیس بین المللی کیش سحر خانجان Sahar.khanjan@ut.ac.ir 07644430055-6(209)
پردیس بین المللی کیش سید مجید سیاه پوش siyahpoush.majid@ut.ac.ir 07644430055-6(240)
پردیس بین المللی کیش علی ابراهیمی ali.abrahimi@ut.ac.ir 07644430055-6(230)
پردیس علوم خانم فاطمه اردوخانی ordokhanif@ut.ac.ir 61112721 - ۱۰۸
پردیس علوم خانم سحر خواچه ییان s-khajeheian@ut.ac.ir 61112498 - ۱۰۶
پردیس علوم آقای حسن احدی h.ahadi78@ut.ac.ir 61112498 - ۱۰۹
پردیس علوم آقای حسین حسن پور hassanpour-90@ut.ac.ir 61112498 - ۱۰۳
پردیس علوم آقای زحمتکش m.zahmatkesh.k@ut.ac.ir 61112498 - ۱۰۲
پردیس علوم خانم سلطان ویس f-soltani@ut.ac.ir 61112498 - ۱۲۳
پردیس علوم خانم شجاعت الحسینی m-shojaat@ut.ac.ir 61118620
پردیس علوم خانم شفیعی sshafii@ut.ac.ir 61118649
پردیس علوم خانم نجومی Nojoomi@ut.ac.ir 61113640
پردیس علوم خانم عربلوئی arablom@ut.ac.ir 61113640
پردیس علوم خانم سعیدیان fsaeedian@ut.ac.ir 61113649
پردیس علوم آقای سبزواری sabzevari@ut.ac.ir 61113732
پردیس علوم آقای رضائی   ۶۱۱۱۳۷۳۲
پردیس علوم خانم باانصاف m.baensaf@ut.ac.ir 61112721
پردیس فارابی روح اله نیکوسخن nikousokhan@ut.ac.ir 36166167 – ۰۲۵
پردیس فارابی رضا علیپور r.alipoorQut.ac.ir 36166164 – ۰۲۵
پردیس فارابی احمد تسلیمی a.taslimipak@ut.ac.ir 36166171 – ۰۲۵
پردیس فارابی نرگس باقریه Narges.bagheri@ut.ac.ir 36166290 – ۰۲۵
پردیس فارابی محمد آزادمیوه azadmiveh@ut.ac.ir 36166238 – ۰۲۵
پردیس فارابی طاهره محمودی Mahmoudi_2013@ut.ac.ir 36166239 – ۰۲۵
پردیس فارابی نرگس جهانگیر اصفهانی Jahangir1358@ut.ac.ir 36166115 – ۰۲۵
پردیس فارابی سید جلال سیدی Sj.seyedi@ut.ac.ir 36166112 – ۰۲۵
پردیس فارابی هادی احمدی   ۳۶۱۶۶۲۶۳ – ۰۲۵
پردیس فارابی عباسعلی البرزیان alborzian@ut.ac.ir 36166402 – ۰۲۵
پردیس فارابی علی اوسط فرخ نیا Farokhnia@ut.ac.ir 36166114 – ۰۲۵
پردیس فارابی حمیدرضا پایسته hrpayasteh@ut.ac.ir 36166265 – ۰۲۵
پردیس فارابی مجید لطفیان Majid_lotfian@ut.ac.ir 36166121 – ۰۲۵
پردیس فارابی محسن لطفی mo.lotfi@ut.ac.ir 36166310 – ۰۲۵
پردیس فارابی فهیمه بابایی   ۳۶۱۶۶۲۳۸ – ۰۲۵
پردیس فارابی مرتضی نعمتی   ۳۶۱۶۶۴۱۰ – ۰۲۵
پردیس فارابی حسن منصوری hmansori@ut.ac.ir 36166266 – ۰۲۵
پردیس هنرهای زیبا عباس بهشتی abbasbeheshti@ut.ac.ir 61113478
پردیس هنرهای زیبا آزاده قاسمی ghasemiazadeh@ut.ac.ir 61112289
پردیس هنرهای زیبا معصومه اسماعیل زاده Esmaeilzadeh48@ut.ac.ir 61112982
پردیس هنرهای زیبا فاطمه سعادت fatemehsaadat@ut.ac.ir 61112982
پردیس هنرهای زیبا سارا کریمی Sara_karimi@ut.ac.ir 61112982
پردیس هنرهای زیبا بیتا فرهادی Bita_farhadi@ut.ac.ir 61112289
پردیس هنرهای زیبا نرگس خلیل مقدم nkalilmogadam@ut.ac.ir 61112289
پردیس هنرهای زیبا نرگس مرادی nargesmoradi@ut.ac.ir 61112982
پردیس هنرهای زیبا محبوبه دیدار madidar@ut.ac.ir 61112982
پردیس هنرهای زیبا سهیلاحلاج اعتمادی S_hallajetemadi@ut.ac.ir 61112982
پردیس هنرهای زیبا شوکت جلالی shjalali@ut.ac.ir 61112982
تربیت بدنی و علوم ورزشی فرشته نعمتی f_nemati92@ut.ac.ir 61118905
تربیت بدنی و علوم ورزشی علی اظهری ut.ac.ir@ a.azhar 61118825
تربیت بدنی و علوم ورزشی مریم منتظری m_montazeri@ut.ac.ir 61118826
تربیت بدنی و علوم ورزشی آرزو یگانه Arezou.yusefi49@ut.ac.ir 61118821
تربیت بدنی و علوم ورزشی روح اله حسینی Hosseiniroh@ut.ac.ir 61118857
تربیت بدنی و علوم ورزشی مهناز مرادی m_kamareh_1358@ut.ac.ir 61118808
جغرافیا فاطمه حسینی نژادخضری fkhezri@ut.ac.ir 61112290
جغرافیا زهرا گیاشی giashy@ut.ac.ir 61112290
جغرافیا محمد عباسی mabbasi_1353@ut.ac.ir 61113366
جغرافیا میترا جلال اقدسیان aghdasian@ut.ac.ir 61113366
جغرافیا فاطمه علیشاهی falishahi@ut.ac.ir 61113366
حقوق و علوم سیاسی دکتر آقائی- راضیه پوررمضان Acm.lawpol@ut.ac.ir 61112547- 135
حقوق و علوم سیاسی علی صالحی alisalehi@ut.ac.ir 61112547- 160
حقوق و علوم سیاسی الهام کمری Elhamkamari211@ut.ac.ir 61112318- 207
حقوق و علوم سیاسی کبری توکلی Tavakoli20@ut.ac.ir 61112547- 160
حقوق و علوم سیاسی مهرزاد ورزنده m.varzandeh@ut.ac.ir 61112318- 139
حقوق و علوم سیاسی مرضیه سیدی Seyedimarzieh@ut.ac.ir 61112547- 137
حقوق و علوم سیاسی اردشیر سمیع پور asamiepour@ut.ac.ir 61112318- 9
حقوق و علوم سیاسی نسرین زندی nzandi@ut.ac.ir 61112547- 140
حقوق و علوم سیاسی اکرم کوهی پیکانی Akohi1347Qut.ac.ir 61112318 - ۱۳۸
حقوق و علوم سیاسی علی صمدی samadiali@ut.ac.ir 61112547 - ۱۰۹
دامپزشکی حمیده حسین زاده academic.vet@ut.ac.ir 61117006
دامپزشکی فاطمه علی حمزه academic.vet@ut.ac.ir 61117190
دامپزشکی اعظم نعمتی academic.vet@ut.ac.ir 61117009
دامپزشکی مرجان شهباز academic.vet@ut.ac.ir 61117005
دامپزشکی صفورانوروزی academic.vet@ut.ac.ir 61117005
دامپزشکی سعید محفوظیان academic.vet@ut.ac.ir 61117190
روانشناسی و علوم تربیتی مریم اعجازی m_ejazi@ut.ac.ir 88234735
روانشناسی و علوم تربیتی فاطمه کمال پور kamalpoor07@ut.ac.ir 61117522
روانشناسی و علوم تربیتی زهرا جز عبهری zabhari1355@ut.ac.ir 61117576
روانشناسی و علوم تربیتی میترا علی مددی malimadadi@ut.ac.ir 88234735
روانشناسی و علوم تربیتی خدیجه بابایی khbabaei@ut.ac.ir جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص حضور و ارتباط با کارشناسان آموزشی دانشکده می‌توانید به آدرس ذیل مراجعه نمائید . https://psyedu.ut.ac.ir
روانشناسی و علوم تربیتی عاطفه مدنی a_madani62@ut.ac.ir
روانشناسی و علوم تربیتی منا نوروزآذر norouzazar@ut.ac.ir
روانشناسی و علوم تربیتی الهه حقانی ehaghani@ut.ac.ir
روانشناسی و علوم تربیتی کتایون میدانی kmeidanipoor@ut.ac.ir
روانشناسی و علوم تربیتی فریبا عراقی  
روانشناسی و علوم تربیتی سمیه مختاری mokhtari_59@ut.ac.ir
روانشناسی و علوم تربیتی زهرا رفیعی  
روانشناسی و علوم تربیتی آتوسا محمدی mohammadi_atos@ut.ac.ir
روانشناسی و علوم تربیتی جواد پور کریمی jpkarimi@gmail.com
روانشناسی و علوم تربیتی مرضیه دهقانی dehghani_m33@ut.ac.ir 61117404
روانشناسی و علوم تربیتی منصوره حاج حسینی hajhosseini@ut.ac.ir 61117406
روانشناسی و علوم تربیتی خداداد ابیلی abili@ut.ac.ir 61117414
روانشناسی و علوم تربیتی علی اکبر ارجمندنیا arjmandnia@ut.ac.ir 61117455
روانشناسی و علوم تربیتی جواد حاتمی hatamijm@ut.ac.ir 61117480
روانشناسی و علوم تربیتی خسرو باقری نوعپرست khbagheri@ut.ac.ir 61117559
زبان‌ها و ادبیات خارجی فرهاد سهرابی fsohrabi@ut.ac.ir 61119021
زبان‌ها و ادبیات خارجی (دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی)   ۸۸۰۲۵۰۰۲
زبان‌ها و ادبیات خارجی فاطمه غفوری fghafoori@ut.ac.ir 61119179
زبان‌ها و ادبیات خارجی صغری نجفی soghranajafi76@ut.ac.ir 61119028
زبان‌ها و ادبیات خارجی مهدی فلاح دار mfallahdar@ut.ac.ir 61119177
زبان‌ها و ادبیات خارجی رسول عباسی rasol.abasi@ut.ac.ir 61119165
زبان‌ها و ادبیات خارجی بنفشه عابدی babedi@ut.ac.ir 61119167
زبان‌ها و ادبیات خارجی گلبرگ توفیقی tofighi_golbarg@ut.ac.ir 61119220
زبان‌ها و ادبیات خارجی مهناز سرخانی msarkhani@ut.ac.ir 61119205
علوم اجتماعی لیلا شاهپوری lshapour@ut.ac.ir 09195382504
علوم اجتماعی خاتون مهربخش mehrbakhsh2011@ut.ac.ir 09122973164
علوم اجتماعی سارا غفارزاده s.ghafar@ut.ac.ir 09127268533
علوم اجتماعی زهراسادات قیامی zghiamy@ut.ac.ir 09109483808
علوم اجتماعی حمیدرضازمانی   ۹۱۰۹۲۶۳۲۶۷
علوم اجتماعی سهیلا آزاددل sazaddel@ut.ac.ir 09367627803
علوم اجتماعی زهرا افکاری z.afkari@ut.ac.ir

61117919

 

علوم اجتماعی اشکان جعفرزاده ajafarzadeh@alumni.ut.ac.ir 09125432473
علوم و فنون داود باوفا dbavafa@ut.ac.ir 61115766
علوم و فنون بهاره دهفولی b_dehfuli@ ut.ac.ir 61115760
علوم و فنون اکبر علی میرزایی akbr.mirzaei@ut.ac.ir 61115780
علوم و فنون آرتمیز محمدی برنجه ArMohammadi@ut.ac.ir 61115770
کارآفرینی خانم سعیده صفری ssafari@ut.ac.ir 88225018-1
کارآفرینی خانم فاطمه قاضی نسب fa.ghazinasab@ut.ac.ir 88225036-2
کارآفرینی خانم چنور امین پور ch_aminpour@ut.ac.ir 88225036-3
کارآفرینی خانم آزاده شاه بابایی azshahbaba@ut.ac.ir 88225036-5
کارآفرینی خانم هدی عدالتیار h.edalatyar@ut.ac.ir 88225036-4
مدیریت حسین آدوسی adousi@ut.ac.ir 61117735
مدیریت محمد باقر ملکی mo_maleki@ut.ac.ir 61117631
مدیریت جواد غفاری   ۶۱۱۱۷۷۱۷
مدیریت عصمت سمیعی e_samiei@ut.ac.ir 61117646
مدیریت مریم جعفری jafari.maryam@ut.ac.ir 61117706
مدیریت شهلا کریمی shahlakarimi@ut.ac.ir 61117766
مدیریت احمد خزایی ahmadkhazaei@ut.ac.ir 61117768
مدیریت فریبا علیزاده falizadeh1375@ut.ac.ir 61117765
مدیریت زهره نظامی znezami@ut.ac.ir 61117764
مدیریت اکرم السادات حاجی میرعبدالمجید mirabdolmajid@ut.ac.ir 61117620
مدیریت سیروس بابایی sirousbabaei@ut.ac.ir 61117770
مدیریت الهه پارسا منش e.parsamanesh@ut.ac.ir 61117643
مدیریت فاطمه آبدار f.abdaresfahani@ut.ac.ir 61117744
مدیریت اعظم سرکی azamserki1333@ut.ac.ir 61117733
مدیریت رسول خیری rasolkheyri@ut.ac.ir 61117734
مدیریت رسول احمدی rasoolahmadi@ut.ac.ir 61117762
مدیریت سید رضا قیاسی   ۶۱۱۱۷۶۰۱
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک حمیده فرهادی نژاد h_farhadi@ut.ac.ir 66405248-61112479
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک محدثه شاه حسینی mshahhosseini@ut.ac.ir 66405248-61112479
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک فریبا جیریایی شراهی sharahi@ut.ac.ir 66405248-61112479
مطالعات جهان افشین نسیمی anasimi@ut.ac.ir 61119268و88011656
مطالعات جهان شیرخدا عسگری احمدآباد shasgari@ut.ac.ir 61119270و88011657
مطالعات جهان سکینه سلگی ssolgi@ut.ac.ir 61119307و88011658
معارف و اندیشه اسلامی علی اسماعیلی esmaili22@ ut.ac.ir 88966199-101
معارف و اندیشه اسلامی آناهیتا ضرغامی azarghami@ut.ac.ir داخلی ۱۱۲
معارف و اندیشه اسلامی رضا امیدی فر m.omidi93@ut.ac.ir داخلی ۱۱۰
معارف و اندیشه اسلامی یگانه روستایی y_roostaei@ ut.ac.ir داخلی ۱۱۴
موسسه ژئوفیزیک طاهره نایبی tnaebi@ut.ac.ir ۶۱۱۱۸۲۶۷
موسسه ژئوفیزیک لیلا طاهری پور Taheripour@ut.ac.ir ۹۱۲۶۹۷۵۸۸۱
موسسه ژئوفیزیک ربابه کشتکار rkeshtkar@ut.ac.ir ۶۱۱۱۸۵۱۰
موسسه ژئوفیزیک محمدعلی نیرویی m_niroee@ut.ac.ir ۶۱۱۱۸۵۱۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ۵ )