اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

۲۸ تیر ۱۳۹۵ | ۰۸:۵۲ کد : ۳۳۴۴ اخبار و اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۲۸۹۱۵

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۵ که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران معرفی شده‌ و مرحله ارزیابی علمی- پژوهشی را گذرانیده‌اند می‌رساند، نتایج اولیه آزمون مذکور در ۲۵ پردیس / دانشکده این دانشگاه بشرح ذیل می‌باشد. همچنین به استحضار کلیه داوطلبان پذیرفته شده بشرح فایل پیوست می‌رساند، لازم است از تاریخ ۹۵/۰۵/۰۲ لغایت ۹۵/۰۵/۰۶ جهت تکمیل فرم تعهد به پردیس / دانشکده‌های مربوطه مراجعه نمایند. عدم تکمیل فرم فوق به منزله انصراف قطعی از پذیرش در دانشگاه تهران می‌باشد.
شایان ذکر است که پذیرش نهایی داوطلبان، منوط به تأیید قبولی توسط هسته مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در پردیس ابوریحان

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده اقتصاد

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در پردیس البرز

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده دامپزشکی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در پردیس دانشکده‌های فنی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در پردیس علوم

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده علوم و فنون نوین

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در پردیس فارابی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده کارآفرینی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در پردیس کیش

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده محیط زیست

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده مدیریت

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده مطالعات جهان

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در دانشکده موسسه ژئوفیزیک

اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه تهران در پردیس هنرهای زیبا

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران


( ۶۰ )