صدور کارنامه رسمی انگلیسی، کارنامه غیر رسمی انگلیسی، کارنامه غیر رسمی فارسی و کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه از ابتدای دیماه سال ۱۳۹۵

صدور کارنامه رسمی انگلیسی، کارنامه غیر رسمی انگلیسی، کارنامه غیر رسمی فارسی و کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه از ابتدای دیماه سال ۱۳۹۵

۳۰ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۹ کد : ۳۷۱۵ اخبار و اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۹۵۱۹

 به اطلاع کلیه دانش‌آموختگان محترم دانشگاه می‌رساند از تاریخ 1/ 10/ 1395 جهت انجام درخواستهای: 1-کارنامه رسمی انگلیسی 2-کارنامه غیر رسمی انگلیسی 3- کارنامه غیر رسمی فارسی و 4- کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی، از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه اقدام نمایند.  


( ۵۳ )