سری پنجم اسامی دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی سال ۹۶ بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تهران

سری پنجم اسامی دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی سال ۹۶ بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تهران

۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۴ اخبار و اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۲۴۹۰

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، اسامی سری پنجم دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی سال ۱۳۹۶ بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تهران‌، در فایل ذیل قابل رؤیت است.

اسامی دانشجویان مشمول استفاده از جوایز بنیاد ملی نخبگان

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۶

( ۵ )