فهرست جدید اسامی دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی سال تحصیلی ۹۷ - ۱۳۹۶ بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تهران

فهرست جدید اسامی دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی سال تحصیلی ۹۷ - ۱۳۹۶ بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تهران

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۳ کد : ۵۶۰۷ اخبار و اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۵۰۱۰

فهرست جدید اسامی دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی سال تحصیلی ۹۷ - ۱۳۹۶ بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تهران (سری ۱۲ و ۱۳)، در فایل ذیل قابل رؤیت است.

اسامی دانشجویان مشمول استفاده از جوایز بنیاد ملی نخبگان


( ۸ )