اطلاعیه تکمیلی(شماره ۳) مواد و ضرایب آزمون

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۲ اخبار و اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۱۶۷۸۶

پیرو اطلاعیه تکمیلی دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ( Ph.D ) سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ در خصوص مواد و ضرایب آزمون به اطلاع متقاضیان محترم میرساند گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی فاقد آزمون کتبی میباشد.

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۷

( ۴۹ )