اخذ مجوز شورای گسترش آموزش عالی در ۴ رشته جدید در دانشگاه تهران

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۴ کد : ۸۲۱۳ اخبار و اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۲۵۴۴

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ هفتم بهمن ماه ۱۳۹۷‬ با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی، ارشد و دکتری در دانشگاه تهران به شرح جدول ذیل موافقت نمود.

واحد آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

پردیس علوم دانشگاه تهران

انسان شناسی زیستی

کارشناسی ارشد

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

دکتری

دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا

دکتری


( ۳۱ )