آرشیو اخبار

اطلاعیه شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر در کلیه مقاطع تحصیلی جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵

اطلاعیه شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر در کلیه مقاطع تحصیلی جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ادامه مطلب
اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان چند برابر ظرفیت متمم دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ کلیه رشته های حقوق پردیس فارابی (قم) دانشگاه تهران - اطلاعیه شماره (۸)

اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان چند برابر ظرفیت متمم دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ کلیه رشته های حقوق پردیس فارابی (قم) دانشگاه تهران - اطلاعیه شماره (۸)

ادامه مطلب
اطلاعیه آدرس محلها و زمان مصاحبه داوطلبان بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران - اطلاعیه شماره (۳)

اطلاعیه آدرس محلها و زمان مصاحبه داوطلبان بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران - اطلاعیه شماره (۳)

ادامه مطلب
اطلاعیه ویژه متقاضیان انتقال به صورت میهمان در دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی (با پرداخت هزینه میهمانی) در سال تحصیلی 96-1395 (اطلاعیه شماره 2)

اطلاعیه ویژه متقاضیان انتقال به صورت میهمان در دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی (با پرداخت هزینه میهمانی) در سال تحصیلی 96-1395 (اطلاعیه شماره 2)

ادامه مطلب