اطلاعیه های درخواست پذیرش موردی

راهنمای متقاضیان مهمان

راهنمای متقاضیان مهمان

این راهنما بمنظور تشریح فرایند راهنمای " ثبت نام مهمان " تدوین شده است. دانشجوی محترم، لطفاً بمنظور تسریع انجام فرایند به نکات ذکر شده توجه نمایید و مراحل را با دقت انجام دهید. همچنین ...