اخبار و اطلاعیه‌ها

به اطلاع کلیه داوطلبان تحصیل در پردیس‌های بین المللی کیش و ارس دانشگاه تهران می‌رساند که ثبت نام پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ تمدید گردید.

داوطلبان جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی kish.ut.ac.ir و Aras.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران