اخبار برگزیده

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران از برگزاری همایش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۹‬ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ بصورت الکترونیکی از طریق آدرس ‏vclas9.ut.ac.ir/academics // ‏: http برگزار خواهد شد، خبر داد.

برنامه زمانبندی همایش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه به شرح ذیل است.

‌‌‌‌‌‌‌