-

سرپرست دفتر استعداد درخشان:

دکتر احسان سید جعفری

ایمیل: seyedjafari@ut.ac.ir

 

  شماره تماس
کارشناس

‌‌‌۰۹۰۳۲۷۵۷۳۴۵ (زمان پاسخگویی از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۴)