-

سرپرست دفتر استعداد درخشان:

دکتر احسان سید جعفری

ایمیل: seyedjafari@ut.ac.ir ‌‌‌‌‌‌‌

جهت هماهنگی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

 

  شماره تماس
کارشناس

۶۱۱۱۳۲۰۵

۶۶۴۹۹۲۰۳