فعالیت‌های مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

 • مدیرکل
 • معاون مدیرکل
 • اداره برنامه‌ریزی آموزشی
 • اداره سنجش و نظارت برنامه‌های آموزشی
 • اداره بررسی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی

وظایف اداره برنامه‌ریزی آموزشی:

 • تشکیل شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه به منظور بررسی و تصویب درخواست‌های مربوط به ایجاد و اجرای رشته‌ها و گرایش‌های جدید، تغییر نام گروه‌های آموزشی، تغییر عنوان رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه، بازنگری برنامه‌های درسی، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس و منابع رشته‌های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی؛
 • بررسی‌های لازم در زمینه تفسیر و یا توسعه برنامه‌های آموزشی دانشگاه؛
 • بررسی پیشنهاد دانشکده‌ها، مؤسسات آموزشی و گروه‌های آموزشی در زمینه تفسیر و یا توسعه برنامه‌های آموزشی و تهیه گزارش‌های لازم؛
 • تعیین استانداردهای آموزشی در قالب امکانات دانشگاه؛
 • تهیه آمارهای برنامه‌های درسی، رشته‌ها و گرایش‌ها.
 • انجام امور مربوط به بررسی برنامه درسی و مدارک ایجاد و اجرای رشته‌های تحصیلی جدید (قبل و بعد از شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه) در مقاطع مختلف تحصیلی.
 • انجام امور مربوط به بررسی مدارک و برنامه‌های درسی بازنگری شده (قبل و بعد از شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه) در مقاطع مختلف تحصیلی.
 • انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه
 • ابلاغ صورت جلسات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه به واحدهای آموزشی و انجام اقدامات لازم در ارتباط با مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه که شامل: تهیه نامه جهت اصلاح برنامه‌های درسی، ارسال نامه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت صدور مجوز ایجاد، اجرا و... می‌باشد.
 • ابلاغ مجوزهای ایجاد و اجرای رشته‌های جدید به واحدهای مرتبط در دانشگاه
 • تهیه جداول و آمارهای مربوط به شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به ورود اطلاعات جدید و اصلاحات مربوط به رشته‌های تحصیلی و نظام‌های آموزشی مرتبط با آنها برای کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه در سامانه جامع.
 • همکاری در امور مربوط به کمیته آمایش رشته‌ها
 • ورود اطلاعات پروفایل دانشگاه در سامانه هوشمند توسعه آموزش عالی و ارسال درخواست مربوط به صدور مجوز اجرای رشته‌های جدید از طریق سامانه مذکور.
 • شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه
 • در این مدیریت، شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه به منظور رسیدگی به درخواست‌های دانشکده‌ها در راستای اعتلای آموزش تشکیل می‌گردد.
 • اعضای شورای برنامه‌ریزی آموزشی عبارتند از:
 • الف- اعضای اصلی: اعضای اصلی شورای برنامه‌ریزی آموزشی مرکب از ۱۴ نفر به شرح زیر می‌باشد:
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان رئیس شورا، مدیرکل برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه به عنوان دبیر شورا، مدیرکل امور آموزشی دانشگاه، مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه، هفت نفر از استادان صاحب نظر و مجرب دانشگاه با مرتبه دانشیاری یا استادی به پیشنهاد پردیس یا دانشکده مستقل، تأیید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با حکم ریاست دانشگاه در زمینه‌های تخصصی حوزه علوم انسانی، حوزه علوم اجتماعی و رفتاری، حوزه هنر، حوزه فنی، حوزه علوم پایه، حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و حوزه دامپزشکی، دو نفر عضو هیأت علمی متخصص در زمینه برنامه‌ریزی آموزشی.
 • ب- اعضای مدعو: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده مستقل مرتبط با موضوع در دست بررسی توسط شورا و مدیر گروه آموزشی مرتبط با موضوع در دست بررسی توسط شورا.

وظایف اداره سنجش و نظارت برنامه‌های آموزشی:

 • بررسی‌های لازم در زمینه آئین نامه‌های آموزشی و تسلیم نظرات به مقامات ذی‌ربط؛
 • بررسی اطلاعات مربوط به برنامه‌های درسی واحدهای مختلف آموزشی دانشکده‌ها که توسط کاربران آنها در سامانه جامع دانشگاه وارد شده و مطابقت آنها با برنامه‌های درسی مصوب و تأیید نهایی اطلاعات
 • انجام هماهنگی با مرکز فناوری و فضای آموزشی دانشگاه جهت اصلاح ساختار سامانه جامع دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به اعلام ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تهیه جداول و آمارهای مربوط به امور ظرفیت‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد.
 • همکاری در انجام امور مربوط به اعلام ظرفیت مقطع دکتری.
 • راه اندازی و بروز رسانی اطلاعات سایت این اداره کل در سایت دانشگاه
 • بررسی شکایات آموزشی و نحوه اجرای برنامه‌های آموزشی و دوره‌ها؛
 • هماهنگی‌های لازم به منظور انجام به موقع ارزشیابی اعضای هیأت علمی؛
 • تهیه اطلاعات لازم در رابطه با ارزشیابی برای واحدهای مختلف دانشگاه، نیروی انسانی دانشگاه و اعضای هیأت علمی؛
 • تهیه آمارهای مربوط به ارزشیابی اعضای هیأت علمی.

وظایف اداره بررسی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی:

 • انجام امور مربوط به ثبت اعلام نیازهای واحدهای آموزشی دانشگاه در پورتال هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • انجام امور مربوط به جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه از جمله استخدام، طرح سربازی، انتقال و مأموریت
 • انجام امور مربوط به جایابی و بورسیه نمودن دانشجویان دکترای داخل و اعزام به خارج.
 • انجام امور مربوط به تمدید مأموریت تحصیلی مربیان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری.
 • انجام امور مربوط به تمدید قرار داد استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به عضویت هیأت علمی وابسته.
 • انجام امور مربوط به برگزاری جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه.
 • تهیه و بروز رسانی آمارهای مربوطه و تهیه گزارش‌های سالانه.
 • انجام امور مربوط به عضویت پاره وقت بین المللی اعضای هیأت علمی.
 • ثبت نتایج در پورتال هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • ارائه گزارشات به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.