فعالیت‌های مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

 • مدیرکل
 • معاون مدیرکل
 • اداره برنامه‌ریزی آموزشی
 • اداره سنجش و نظارت برنامه‌های آموزشی
 • اداره بررسی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی

وظایف اداره برنامه‌ریزی آموزشی:

 • تشکیل شورای برنامه‌ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه به منظور بررسی و تصویب درخواست‌های مربوط به ایجاد و اجرای رشته‌ها و گرایش‌های جدید در تمام مقاطع تحصیلی، بازنگری برنامه‌های درسی، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس رشته‌های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی.
 • پیگیری لزوم بازنگری برنامه های درسی دارای قدمت بیش از پنج سال.
 • انجام امور مربوط به بررسی مدارک و برنامه های درسی بازنگری شده در قالب فرمت مصوب جهت طرح در جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به بررسی درخواست گروه‌های آموزشی دانشگاه مبنی بر تدوین برنامه های درسی رشته جدید جهت طرح در جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به ارسال برنامه درسی رشته‌های جدید تدوین شده و بازنگری شده مصوب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی جهت تأیید و بارگذاری در سایت آن مدیریت.
 • انجام امور مربوط بررسی تقاضای گروه‌های آموزشی دانشگاه مبنی بر اجرای برنامه های درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت طرح در جلسه شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به ارسال درخواست صدور مجوز اجرای رشته جدید به دفتر گسترش آموزش عالی از طریق سامانه حس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • ابلاغ مجوزهای اجرای رشته‌های جدید به واحدهای مرتبط در دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به ورود اطلاعات جدید و اصلاحات مربوط به رشته‌های تحصیلی و نظام‌های آموزشی مرتبط با آنها برای کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه در سامانه جامع.
 • استخراج کد نظام آموزشی رشته‌های تحصیلی از سامانه جامع پس از چاپ دفترچه‌های انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور و اعلام به موقع آن به مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه و مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه جهت کدینگ رشته و شروع فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود.
 • درج و اصلاح عنوان لاتین رشته‌های تحصیلی در سامانه جامع دانشگاه با اخذ نظر تخصصی گروه آموزشی ذیربط.
 • انجام هماهنگی با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه و مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه در رابطه با اصلاح ساختار سامانه جامع دانشگاه جهت ورود اطلاعات نظام‌های آموزشی ذیل ساختارهای مصوب.
 • تهیه جداول و آمارهای مربوط به شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه.
 • تهیه و بروز رسانی آمار مربوط به رشته و گرایش‌های مورد اجرا در دانشگاه.
 • بارگذاری فایل برنامه های درسی مورد اجرا در دانشگاه به زبان فارسی و انگلیسی در سایت این مدیریت.
 • بروز رسانی اطلاعات این اداره کل در سایت دانشگاه.

وظایف اداره سنجش و نظارت برنامه‌های آموزشی:

 • تعریف برنامه‌های درسی در سامانه جامع آموزش بر اساس آخرین برنامه مصوب هر رشته تحصیلی در کلیه مقاطع / ‏بررسی‬ لیست دانشجویان فاقد برنامه درسی.
 • ثبت پیش نیاز / ‏هم‬ نیاز و نوع دروس از دید حق التدریس پس از تعریف هر برنامه درسی در سامانه جامع آموزش.
 • کنترل نحوه ارائه دروس بر اساس برنامه درسی در هر نیم سال تحصیلی و تهیه گزارش از اشکالات موجود در ثبت نام دانشجویان و ارسال این گزارشات به کلیه واحدهای آموزشی و پیگیری رفع خطاهای موجود.
 • رفع اشکالات انتخاب واحد و حذف و اضافه هر نیم سال تحصیلی مرتبط با برنامه‌های درسی و دروس ارائه شده در سامانه جامع آموزش.
 • کنترل دروس ارائه شده در هر نیم سال تحصیلی و بررسی دروس فاقد دانشجوی ثبت نام شده / ‏دروس‬ زیر حد نصاب / ‏‬دروس تکراری.
 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان پس از انتخاب واحد / ‏حذف‬ و اضافه و ارسال گزارشات به کلیه واحدهای آموزشی.
 • کنترل ثبت و تأیید نمرات توسط اساتید و قفل نمرات در موعد مقرر و تهیه آمار مرتبط با نمرات در هر نیمسال تحصیلی.
 • مکاتبه با واحدهای آموزشی و ارسال لیست دروس فاقد نمره / ‏‬ اعلام نشده / ناتمام.
 • هماهنگی با مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه جهت رفع اشکالات موجود در سامانه جامع آموزش و درخواست ایجاد گزارشات و پردازش‌های مورد نیاز این مدیریت و درصورت لزوم برگزاری جلسه برای مرتفع شدن مشکلات سامانه‌ای.
 • ایجاد سرترم اساتید دانشگاه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی و اصلاح اطلاعات اصلی اساتید در سامانه جامع آموزش.
 • تهیه کلیه آمارهای مورد درخواست.
 • همکاری با دفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی، پایه و مشترک دانشگاه درخصوص دروس عمومی / ‏‬ اختیاری مشترک.
 • بررسی شکایات آموزشی و نحوه اجرای برنامه‌های آموزشی و دوره‌ها.
 • هماهنگی‌های لازم به منظور انجام به موقع ارزشیابی اعضای هیأت علمی؛.
 • تهیه اطلاعات لازم در رابطه با ارزشیابی برای نیروی انسانی دانشگاه و اعضای هیأت علمی.
 • تهیه آمارهای مربوط به ارزشیابی اعضای هیأت علمی.‌‌‌‌‌‌‌
 • انجام کلیه امور مربوط به ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی.

 • انجام کلیه امور مربوط به ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد.
 • انجام کلیه امور مربوط به ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در مقطع دکتری.
 • تهیه جداول و آمارهای مربوط به امور ظرفیت‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.
 • شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دوره دکتری.
 • برگزاری جلسات تدوین الگوی عملی جهت برنامه ریزی درسی، بازنگری دروس و ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید.‌‌‌‌
 • تعیین استانداردهای آموزشی در قالب امکانات دانشگاه.
 • نظارت و پاسخگویی به سوالات آئین نامه‌ای حق التدریس و واحدهای آموزشی دانشگاه و پیاده سازی آن در سامانه جامع دانشگاه.

وظایف اداره بررسی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی:

 • انجام امور مربوط به ثبت اعلام نیازهای واحدهای آموزشی دانشگاه در پورتال هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • انجام امور مربوط به جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه از جمله استخدام، طرح سربازی، انتقال و مأموریت.
 • انجام امور مربوط به جایابی و بورسیه نمودن دانشجویان دکترای داخل و اعزام به خارج.
 • انجام امور مربوط به تمدید مأموریت تحصیلی مربیان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری.
 • انجام امور مربوط به تمدید قرار داد استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه.
 • انجام امور مربوط به عضویت هیأت علمی وابسته.
 • انجام امور مربوط به برگزاری جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه.
 • تهیه و بروز رسانی آمارهای مربوطه و تهیه گزارش‌های سالانه.
 • انجام امور مربوط به عضویت پاره وقت بین المللی اعضای هیأت علمی.
 • ثبت نتایج در پورتال هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • ارائه گزارشات به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.