مرکز سیاستگذاری و نظارت آموزش‌های کاربردی و حرفه‌ای

‌‌

معرفی مرکز سیاستگذاری و نظارت آموزش‌ های کاربردی و حرفه‌ای دانشگاه تهران:

یکی از وظایف مهم دانشگاه‌ها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه بویژه فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائیهای تخصصی-کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگوی درخواست‌های سازمانها و دستگاه‌های اجرایی کشور جهت ارائه آموزش‌های حرفه‌ای کاربردی به آنان است. لذا با عنایت به محدودیت ظرفیت‌های موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه و تنوع جریان‌های متنوع آموزش‌های عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در دانشگاه امری ضروری است که این مهم در قالب «آموزش های آزاد» صورت می‌پذیرد.
«آموزش های آزاد» با هدف ارتقا سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام می‌شود. چنین آموزش‌هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت کشور، برای ارائه آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه‌ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان‌ها و صنایع کشور بنا نهاده می‌گردد.
مهم‌ترین دوره‌های «آموزش آزاد» در دانشگاه تهران شامل موارد زیر است:
• بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
• آموزش مورد نیاز و علاقه جامعه
• آموزش تخصصی کاربردی مورد نیاز بازار کار و صنعت
• آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی
• آموزش دوره‌های تخصصی و تطبیقی با کارکردهای حرفه‌ای
• ارائه دوره‌های آموزشی کوتاه مدت براساس شیوه نامه ایجاد و اجرای دوره‌های کهاد مصوب ۱۳۹۶/۷/۲۴.

اجرای آموزش‌های آزاد در دانشگاه تهران توسط پردیس‌ها و دانشکده‌ها صورت می‌پذیرد و «دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه تهران» در راستای تحقق اهداف فوق در قالب ضوابط و آئین‌نامه مربوطه مسئولیت نظارت بر این دوره‌ها را دارد که این مهم از طریق صدور مجوز لازم جهت برگزاری این دوره‌ها قبل از آغاز و سپس نظارت بر حسن اجرای آنها انجام می‌دهد.

رئیس مرکز سیاستگذاری و نظارت آموزش‌های کاربردی و حرفه‌ای:

دکتر نادر سید امیری

تلفن: ۶۶۴۸۲۸۳۴

ایمیل: nadersa@ut.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌

رزومه: https://ent.ut.ac.ir/en/~nadersa

شرح وظایف مرکز:

  • صدور مجوز برای اجرای دوره‌های آموزشی آزاد پیشنهادی توسط پردیس‌ها و دانشکده‌ها
  • نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی آزاد اجرا شده
  • بررسی گزارش‌های آماری دوره‌های آموزشی آزاد اجرا شده و ارزشیابی عملکرد آنها
  • تأیید نهایی گواهینامه‌های صادره برای پایان دوره‌های آزاد

- فرآیند اعطای مجوز دوره‌های آموزشی آزاد

- آئین نامه دوره‌های آموزش آزاد دانشگاه تهران

- درخواست نامه اطلاعاتی دوره‌های آموزش ازاد دانشگاه تهران

-فرم ثبت نام و تعهدنامه دوره آموزش‌های آزاد

- شیوه نامه ارائه دروس از برنامه‌های درسی مصوب در قالب آموزش‌های آزاد

- نمونه گواهینامهDBA

- نمونه گواهینامهMBA

- نمونه گواهینامه تکدرس

- نمونه گواهینامه جامع