نشانی و تلفن پردیس/دانشکده ها /موسسات و مراکز دانشگاه تهران

ردیف

پردیس / دانشکده 

آدرس

وب سایت

تلفن تماس

۱

دانشکده اقتصاد

تهران خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) روبروی بیمارستان شریعتی

economics.ut.ac.ir

61118102 - ۶۱۱۱۸۱۰۳

۲

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

literature.ut.ac.ir

61112506 - ۶۱۱۱۲۵۰۸

۳

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تهران خیابان شهید استاد مطهری تقاطع خیابان شهید مفتح

ftis.ut.ac.ir

42762112- 42762000

داخلی 111 - 119

۴

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تهران خیابان کارگر شمالی خیابان پانزدهم

sport.ut.ac.ir

61118821 ۸۸۳۵۱۷۴۴

۵

دانشکده جغرافیا

تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان قدس انتهای کوچه آذین پلاک ۵۰

geography.ut.ac.ir

61112290

۶

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

lawpol.ut.ac.ir

61112547 ۶۱۱۱۲۳۱۱

۷

دانشکده دامپزشکی

تهران خیابان آزادی روبروی خیابان رستم نبش دکتر محمد قریب دانشکده دامپزشکی

vetmed.ut.ac.ir

61117009 - ۶۶۹۳۶۶۷۷

۸

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

تهران بزرگراه شهید چمران زیر پل نصر (گیشا)

psyedu.ut.ac.ir

61117576 - ۸۸۲۵۴۷۳۵

۹

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

انتهای خیابان کارگر نرسیده به خیابان شانزدهم

ffll.ut.ac.ir

61119179 - ۶۱۱۱۹۲۰۵

۱۰

پردیس علوم

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

science.ut.ac.ir

61112498 - ۶۱۱۱۲۷۲۱

۱۱

دانشکده علوم اجتماعی

تهران بزرگراه جلال آل احمد جنب بیمارستان شریعتی

social.ut.ac.ir

61117865

۱۲

پردیس دانشکده‌های فنی

تهران خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) بالاتر از تقاطع بزرگراه جلال آل احمد پایین‌تر از کوی دانشگاه پر د یس شماره ۲ فنی

eng.ut.ac.ir/fa

61114466 - ۸۸۶۳۰۱۸۸

۱۳

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

ibb.ut.ac.ir

61112479 - ۶۶۴۰۵۲۴۸

۱۴

مؤسسه ژئوفیزیک

تهران انتهای خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) بالاتر از سازمان انرژی اتمی

geophysics.ut.ac.ir

61118510 ۶۱۱۱۸۴۸۷ - ۶۱۱۱۸۲۶۷

۱۵

دانشکده مدیریت

تهران تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه شهید چمران

management.ut.ac.ir

61117735 - ۸۸۰۰۶۴۱۱

۶۱۱۱۷۷۳۴

۱۶

پردیس هنرهای زیبا

تهران خیابان انقلاب اسلامی درب اصلی دانشگاه تهران پردیس مرکزی

finearts.ut.ac.ir

66955625 - ۶۶۹۵۵۶۲۶

۱۷

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

کرج بلوار شهید چمران سه راه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

utcan.ut.ac.ir

2220756 3 - ۳۲۲۲۲۸۴۲

۳۲۲۴۹۳۱۰

۱۸

پردیس ابوریحان

شهرستان پاکدشت کیلومتر ۲۲ بلوار امام رضا (ع) خاوران سابق

abu.ut.ac.ir

36041017

۱۹

پردیس فارابی

شهرستان قم کیلومتر ۵ جاده قدیم قم تهران

farabi.ut.ac.ir

36166266 - ۳۶۱۶۶۲۶۳

۲۰

دانشکده مطالعات جهان

تهران خیابان کارگر شمالی خیابان ۱۶ (فرشی مقدم) پارک علم و فناوری دانشکده مطالعات جهان

ucccdsw.ut.ac.ir

61119268 - ۶۱۱۱۹۲۶۹

۲۱

دانشکده کارآفرینی

تهران انتهای خیابان کارگر شمالی نبش خیابان شانزدهم

ent.ut.ac.ir

61119238

۲۲

پردیس بین‌المللی کیش

جزیره کیش _ بلوار میرمهنا _ ابتدای نیایش

kish.ut.ac.ir

56 - ۴۴۳۰۰۵۵ - ۴۴۳۵۲۰۳

داخلی ۲۰۳ - ۲۰۵

۲۳

دانشکده علوم و فنون نوین

تهران خیابان کارگر شمالی بالاتر از چهار راه جلال آل احمد

fnst.ut.ac.ir

61115775

۲۴

پردیس البرز

تهران خیابان انقلاب خیابان وصال شیرازی نبش فردانش پلاک ۲

alborz.ut.ac.ir

88390881-5

۲۵

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

تهران _ بلوار کشاورز _ تقاطع وصال شیرازی _ پلاک ۱۴۴

maaref.ut.ac.ir

61112298

۲۶

پردیس بین المللی ارس

آذربایجان شرقی - جلفا بلوار امام خمینی

aras.ut.ac.ir

04142024820

‌‌‌‌‌‌