کارشناسی ارشد

 

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۱۳۷۴/۲

فعال

دانلود

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۹/‏۴/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

حقوق نفت و گاز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۱/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۹/‏۱۳۷۱

فعال

دانلود

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۶/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/۱۸/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با ۳ گرایش:

حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی - تربیت بدنی ویژه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/۱۸/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

مدیریت ورزشی با ۳ گرایش:

مدیریت بازاریابی در ورزش - مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی -

مدیریت رویدادهای ورزشی

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۰/۲۹/‏۱۳۹۸‏ فعال دانلود

مدیریت ورزشی با ۶ گرایش:

مدیریت بازاریابی در ورزش - مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی -

مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی - مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی -

مدیریت رسانه‌های ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

مدیریت کسب و کار (MBA) با ۱۲ گرایش:

استراتژی - بازاریابی - خدمات - رفتار سازمانی و منابع انسانی - سازمان‌های پروژه محور

سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - عملیات و زنجیره تأمین - فناوری - کارآفرینی -

کسب و کار بین المللی - مالی - نوآوری و توسعه محصول و خدمت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۸/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

مدیریت کسب و کار با ۷ گرایش:

استراتژی - بازاریابی - رفتار سازمانی و منابع انسانی -

سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - عملیات زنجیره تأمین - فناوری - مالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

حسابداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۴/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

مالی با ۷ گرایش:

مهندسی مالی و مدیریت ریسک - بانکداری - بیمه - مستغلات -

حقوق مالی - تأمین مالی - سرمایه گذاری در نفت و گاز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۷۸

فعال

دانلود

مدیریت رسانه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۹/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

مدیریت رسانه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۸/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی با ۶ گرایش:

بازاریابی - بازرگانی بین المللی - تجارت الکترونیکی -

مدیریت استراتژیک - بازرگانی داخلی - کارآفرینی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۴/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی با ۳ گرایش:

تحقیق در عملیات - تولید - مالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۱۲/‏۱۳۷۵

منسوخ

دانلود

مدیریت صنعتی با ۶ گرایش:

تولید و عملیات - تحقیق در عملیات - مدیریت عملکرد - مدیریت زنجیره تأمین -

مدیریت کیفیت و بهره وری - مدیریت پروژه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت جهانگردی با ۲ گرایش:

بازاریابی جهانگردی - برنامه ریزی توسعه جهانگردی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۸۰

فعال

دانلود

روان شناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۳/‏۱۳۷۵

فعال

دانلود

روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۱/‏۱۳۶۶

فعال

دانلود

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۱۰/‏۱۳۶۴

فعال

دانلود

تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۶/‏۱/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

کارآفرینی با ۱۳ گرایش:

کسب و کار جدید - فناوری - گردشگری - خدمات کشاورزی -

فناوری اطلاعات - سازمانی - MBA - بین الملل - بخش عمومی -

آموزش عالی - توسعه - آموزش و ترویج کارآفرینی - کسب و کار الکترونیکی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۸/‏۵/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۷/‏۱۰/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی عمران با ۱۰ گرایش:

سازه - ژئوتکنیک - زلزله - مهندسی و مدیریت ساخت - راه و ترابری -

حمل و نقل - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی - مهندسی و مدیریت منابع آب -

مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی - مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۳/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مهندسی پلیمر با گرایش فراورش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۵/‏۱۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۵/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی نفت با ۴ گرایش:

مخازن - اکتشاف - بهره برداری - حفاری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مهندسی مواد با ۶ گرایش:

استخراج فلزات - جوشکاری - خوردگی و حفاظت از مواد -

ریخته گری - شکل دادن فلزات - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۷/‏۱۰/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مهندسی صنایع با ۴ گرایش:

بهینه سازی سیستم‌ها - لجستیک و زنجیره تأمین - سیستم‌های کلان - مدیریت پروژه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۶/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه‌های ارتباطی و کامپیوتری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۳/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۵ گرایش:

معماری سیستم‌های کامپیوتری - نرم افزار - شبکه‌های کامپیوتری -

رایانش امن - هوش مصنوعی و رباتیکز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مهندسی برق با ۱۳ گرایش:

مدارهای مجتمع الکترونیک - افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک - سیستم‌های الکترونیک دیجیتال -

سیستم‌های قدرت - الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی - برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های

انرژی الکتریکی - سامانه‌های برقی حمل و نقل - کنترل - مخابرات میدان و موج -

مخابرات نوری - مخابرات سیستم - مخابرات امن و رمزنگاری - شبکه‌های مخابراتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مهندسی پزشکی با ۷ گرایش:

بیوالکتریک - بیومکانیک - بیومتریال - بافت - توانبخشی - ورزش - فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۵/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مهندسی هوافضا با ۶ گرایش:

آیرودینامیک - جلوبرندگی - سازه‌های هوایی -

دینامیک پرواز و کنترل - مهندسی فضایی - فناوری ماهواره

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مهندسی طراحی محیط زیست

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۱۱/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مهندسی محیط زیست با ۴ گرایش:

آب و فاضلاب - مواد زائد جامد - هوا - منابع آب

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۷۲

فعال

دانلود

مهندسی محیط زیست با ۶ گرایش:

آب و فاضلاب - منابع آب - آلودگی هوا - مواد زائد جامد - سواحل - آلودگی خاک

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

طراحی صنعتی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/۲۳/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/۳۰/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

آهنگسازی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۹/۲۸/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۲/۱۸/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

معماری داخلی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مدیریت پروژه و ساخت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

برنامه ریزی منطقه‌ای

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/۳۰/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/۳۰/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/۲۸/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

معماری و انرژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۹/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود