شرایط و شاخص های بورس رشته زبان و ادبیات فارسی

‌ماده ۱ – شرایط و شاخص‌های بورس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری متقاضیان رشته زبان و ادبیات فارسی

۱ – ۱ – داشتن حداقل معدل کل ۱۸ از مقطع آموزشی قبلی و کسب حداقل معدل ۱۸ در هر نیمسال تحصیلی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری (شرط تعیین کننده)

تبصره ۱: در صورت کاهش معدل دانشجو به زیر ۱۸ در هر نیمسال از دریافت امتیاز در نیمسال بعد محروم می‌شود و در صورت کسب مجدد میانگین معدل کل بالای ۱۸ از ادامه امتیاز برخوردار خواهد شد.

۱-۲- کسب رتبه برتر در یکی از رویدادهای برجستگی مثل آزمون سراسری، المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی، جشنواره‌ها و مسابقات علمی معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و...

۱-۳- داشتن آثار پژوهشی شامل انتشار کتاب، مقاله، ترجمه، تصحیح انتقادی، چکیده / مقاله در مجموعه مقالات همایش‌ها، ارائه مقاله در همایشهای ملی و بین المللی و...

۱-۴- تسلط به زبان انگلیسی با ارائه گواهی نامه و کارنامه قابل قبول

۱-۵- توصیه نامه از دو تن از استادان برجسته در حوزه زبان و ادبیات فارسی

۱-۶- برخورداری از توانمندی و قابلیت علمی خاص مثل نظریه پردازی، خلاقیت و استفاده از نرم افزارها به تشخیص کمیته

۱-۷- کسب رتبه ممتاز (رتبه اول تا سوم) میان دانشجویان هم ورودی، به لحاظ میانگین کل در مقاطع کارشناسی

۱-۸- توانایی نگارش روان و قاعده مند زبان فارسی به تشخیص کمیته

۱-۹- برخورداری از حسن شهرت و رعایت اخلاق حرفه‌ای

تبصره ۲- سن برخورداری از امتیازات برای مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۲۷ سال و برای مقطع دکتری ۳۵ سال تمام خواهد بود.

۱۰-۱ - داشتن رتبه زیر ۲۰۰ در دوره کارشناسی

ماده ۲ – ساختار و فرایند بررسی و نحوه تعیین احراز برجستگی

۱ – ۲ – کمیته‌ای متشکل از معاون آموزشی دانشگاه (رئیس کمیته)، رئیس و معاون آموزشی دانشکده ادبیات، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و دو تن از استادان صاحب نام این رشته به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و حکم ریاست دانشگاه صلاحیت افراد متقاضی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

ماده ۳ – امتیازات و بهره مندی

۱ – ۳ – پرداخت کمک هزینه تحصیلی ماهانه به مبلغ سه میلیون ریال در مقطع کارشناسی، هفت میلیون ریال در مقطع کارشناسی ارشد و پانزده میلیون ریال در مقطع دکتری

۲ – ۳ – قرار گرفتن دانشجویان معرفی شده در اولویت استفاده از سهمیه دستیار آموزشی و پژوهشی ( TA )

تبصره ۳- کمک هزینه پرداختی هر دو سال یک بار متناسب با نرخ تورم مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

ماده ۴- نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان مشمول آئین نامه

۱ – ۴ – وضعیت تحصیلی دانشجویان در پایان هر نیمسال بوسیله دفتر استعداد درخشان دانشگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و دانشجویانی که شرایط برجستگی را حفظ نکنند از امتیازات اعطایی محروم می‌شوند.