معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و دکتری عمومی دامپزشکی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی، تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد. برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:

۱. بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه و احصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت‌های آموزشی

۲. تهیه و تنظیم سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و چشم انداز آموزشی دانشگاه و پیگیری مراحل تصویب، ابلاغ، اجرا و روزآمدسازی آنها

۳. تهیه و پیشنهاد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آموزشی دانشگاه با همکاری کلیه دانشکده‌ها، مراکز و واحدهای ذیربط و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آنها

۴. انجام مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها

۵. برنامه ریزی به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات آموزشی دانشگاه در سطح دانشکده‌ها و مراکز آموزشی

۶. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص توسعه و تقویت فضای آموزشی مجازی دانشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

۷. بسترسازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای تبیین، ترویج و تحقق تفکر آموزش مجازی

۸. برنامه ریزی، ضابطه گذاری و نظارت بر توزیع بورس‌ها و تسهیلات آموزشی

۹. طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و تنظیم و تدوین شاخص‌های ارزیابی آموزشی دانشگاه

۱۰. تهیه و ارائه گزارش‌های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشگاه و تغییرات نما گرهای آموزشی در طول دوره‌های معین به تفکیک موضوع، رشته، دانشکده، حوزه و نظایر آن جهت ارائه به مراجع ذیربط

۱۱. سازماندهی و استقرار نظام‌های سنجش و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و برنامه ریزی به منظور رفع کاستی‌ها و نواقص از طریق دانشکده‌ها و حوزه‌های عملیاتی دانشگاه

واحدهای تابعه معاونت آموزشی:

اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی

برخی از وظایف این اداره کل عبارتند از:

۱. انجام بررسی‌ها و مطالعات لازم جهت تهیه و پیشنهاد سیاست‌های آموزشی

۲. انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه‌های میان مدت و بلندمدت آموزشی در چارچوب سیاست‌ها و جهت گیری‌های دانشگاه

۳. انجام مطالعات و بررسی‌های لازم جهت پیشنهاد توسعه برنامه‌های آموزشی دانشکده‌ها

۴. انجام بررسی‌های لازم به منظور تدوین و تنظیم ضوابط و استانداردهای آموزشی

۵. برنامه ریزی لازم جهت سنجش، نظارت بر برنامه‌های آموزشی

۶. تهیه و تنظیم برنامه‌های لازم جهت مدیریت بر تامین و تهیه ابزارها و تکنولوژی‌های موردنیاز آموزشی

۷. بررسی‌های لازم در زمینه آئین‌نامه‌های آموزشی و ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی

۸. هدایت، نظارت و حمایت از تدوین و تصویب دوره‌ها، رشته‌ها و دروس جدید و موردنیاز دانشکده‌ها و بازنگری و اصلاح آنها

۹. انجام سایر وظایف محوله از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی.

اطلاعات تماس:

پایگاه اینترنتی: http://pamedu.ut.ac.ir

دفتر مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی: ۶۶۴۰۷۲۳۹

دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت آموزشی: ۶۶۴۹۹۲۰۰

دفتر اداره جذب اعضای هیات علمی: ۶۶۴۸۸۶۹۵

اداره کل خدمات آموزشی

برخی از وظایف این اداره کل عبارتند از:

۱. انجام بررسی‌های لازم به منظور تدوین ضوابط و معیارهای مربوط به پذیرش و فراغت از تحصیلی دانشجویان

۲. انجام برنامه ریزی لازم به منظور تشکیل کمیسیون موارد خاص و اعلام نتایج آن به واحدهای مربوطه

۳. تنظیم و تدوین شاخص‌ها و استانداردهای خدمات آموزشی دانشگاه و نظارت بر رعایت و ارتقای آنها

۴. انجام برنامه ریزی لازم به منظور سنجش، بازبینی و بهبود فرآیندهای خدمات آموزشی و اصلاح آنها

۵. انجام اقدامات لازم جهت تحقق تفکر آموزش مجازی در دانشگاه و دانشکده‌ها

۶. نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها، مقررات خدمات آموزشی دانشکده‌ها و واحدهای وابسته و تابعه

۷. برنامه ریزی لازم جهت ایجاد هماهنگی میان دانشکده‌ها و واحدهای تابعه و وابسته دانشگاه از لحاظ ارائه خدمات آموزشی

۸. برنامه ریزی و کنترل و نظارت بر پذیرش دانشجویان ایرانی مقیم کشورهای خارجی

۹. ساماندهی و نظارت بر صدور گواهینامه‌ها و دانشنامه‌های تحصیلی و پاسخ به کلیه استعلام‌ها و مکاتبات مربوط به فارغ‌التحصیلان با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دانشکده‌ها و واحدهای تابعه و وابسته

۱۰. برنامه ریزی و انجام اقدامات مربوط به دانشجویان ممتاز، شاهد، ایثارگر، دانشجویان خارجی وموارد خاص

۱۱. انجام سایر وظایف محوله از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعات تماس:

دفتر مدیرکل خدمات آموزشی :۶۶۴۹۷۳۱۴

دفتر معاونت پایش و فناوری: ۶۶۴۹۹۱۹۹

دفتر معاونت فارغ‌التحصیلان: ۶۶۹۶۳۹۳۴

دفتر معاونت پذیرش و ثبت نام: ۶۶۴۹۹۲۰۱

مرکز آموزش‌های الکترونیکی

این مرکز با استفاده از تجربیات ارزنده خویش قصد دارد تا افق‌های نوینی را بر روی آموزش عالی کشور بگشاید

در این راستا اهداف و وظایف مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران به شرح زیر است:

• بسترسازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای تبیین، ترویج و تحقق تفکر آموزش الکترونیکی

• تغییر ابعاد ساختاری و محتوایی مرکز با هدف تحول در پذیرش و آموزش دانشگاهی

• تاکید بر انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی به عنوان زیربنای فعالیت‌های مرکز

در راستای نیل به اهداف فوق اقدامات زیر صورت گرفته است:

• بهره‌مندی از توان و دانش تخصصی کارشناسان و صاحبنظران حوزه آموزش الکترونیکی و تقویت کادر کارشناسی فنی و آموزشی

• تصویب و اجرای موفق چندین طرح مرتبط با آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران

• حمایت و برگزاری برنامه‌های آموزشی، ترویجی و کنفرانس‌ها و سمینارهای داخلی و خارجی مرتبط با آموزش الکترونیکی

اطلاعات تماس:

دفتر مدیرکل آموزش‌های الکترونیکی: ۸۸۹۸۱۸۷۱

پایگاه الکترونیکی: http://utec.ut.ac.ir