پذیرش کارشناسی

نحوه پذیرش کارشناسی

 • پذیرش آزمون
  در این روش پذیرش دانشجو صرفاً از طریق کنکور سراسری که سالانه توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند.

 • پذیرش انتقالی توأم با تغییر رشته
  متقاضیان انتقال بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • پذیرش انتقالی بدون تغییر رشته
  متقاضیان انتقال بدون تغییر رشته بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • پذیرش بدون آزمون
  در صورت صدور مجوز پذیرش بدون آزمون (از طریق آزمون داخلی، مصاحبه و یا بررسی رزومه علمی) از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراتب از طریق سایت دانشگاه تهران اطلاع‌رسانی می‌گردد.

 • پذیرش دانشجوی غیر ایرانی
  متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه تهران می‌توانند با مراجعه به معاونت بین‌الملل دانشگاه و یا از طریق اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم درخواست تحصیل خود را در دانشگاه تهران ارائه نمایند.

 • پذیرش دانشجوی ایرانی از خارج
  دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج کشور می‌توانند تقاضای خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه تهران به معاونت آموزش دانشگاه ارائه نمایند.

 • پذیرش تغییر رشته داخل دانشگاه
  دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران می‌توانند در صورت تمایل به تحصیل در رشته تحصیلی دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت موافقت دانشکده و گروه محل تحصیل، درخواست تغییر رشته خود را به معاونت آموزش دانشگاه منعکس نمایند و دانشگاه پس از بررسی شرایط دانشجو و در صورت داشتن ظرفیت در رشته مقصد اقدام به اعلام نتیجه خواهد نمود.

 • میهمان دائم
  میهمان دائم همانند انتقال، از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می‌گیرد.

 • میهمان یک نیمسال
  میهمان موقت همانند انتقال و میهمان دائم از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می‌گیرد.

 • استعدادهای درخشان
  متقاضیان در صورت داشتن شرایط لازم و رزومه علمی می‌توانند درخواست خود را به دفتر استعدادهای درخشان معاونت پایش اداره کل خدمات آموزشی ارائه نمایند.

 • انتقال فرزندان هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
  امتیازی است مختص فرزندان اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در صورت دارا بودن شرایط قانونی و احراز صلاحیت کافی، پس از دو نیمسال تحصیل در دانشگاه مقصد به صورت میهمان انتقال صورت می‌گیرد.

 • قهرمانان ورزشی
  ظرفیت مختص قهرمانان ورزشی است که جهت ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می‌شوند.