خدمات دانش‌آموختگان

قابل توجه دانش آموختگان محترم دانشگاه تهران

ورود به سامانه‌های دانشگاه تهران فقط از طریق سامانه احراز هویت مرکزی امکان پذیر است و برای این منظور داشتن شناسه یکتای دانشگاه تهران الزامی می‌باشد.
دانشجویان و دانش آموختگانی که پست الکترونیکی دانشگاه تهران را دارا می‌باشند شناسه یکتای آنها همان نام کاربری موجود در آدرس پست الکترونیکی است. ولی در حالت کلی داشتن پست الکترونیکی الزامی نیست و برای ورود به سامانه‌ها تنها کافی است که شناسه یکتای خود را از سامانه مدیریت شناسه یکتا دریافت نمایید. سپس برای کلیه درخواستهای آموزشی خود به سامانه جامع آموزشی (دانشجویان و دانش آموختگان) مراجعه نمایید.