شرایط و ضوابط ظرفیت مقطع کارشناسی

زمان و نحوه مصاحبه داوطلبین متقاضی ورود به دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی سال ۱۴۰۱ دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به شرح زیر اعلام می‌گردد:

  • زمان مصاحبه: روز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ از ساعت ۹ صبح

محل مصاحبه: دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم، اتاق شورا واقع در طبقه دوم ساختمان اصلی دانشکدگان

مدارک مورد نیاز:

  • کارت ملی؛
  • اصل و کپی کارنامه سازمان سنجش؛
  • کپی فرم انتخاب رشته؛
  • کپی کارنامه سال آخر دوره متوسطه