شرایط و ضوابط ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد

*زمان و مکان برگزاری مصاحبه رشته های خاص دانشگاه تهران اعلام شد

۱ - خوابگاه: این دانشگاه در دوره‌های نوبت دوم فاقد خوابگاه می‌باشد.

۲ - برای رشته‌های محل تحصیل «پردیس فارابی - قم»، «دانشکده معارف و اندیشه اسلامی» و «دانشکده الهیات و معارف اسلامی» رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی است.

۳ - در رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم‌ها پردیس دانشکده‌های فنی حداکثر ۵ نفر از پذیرفته شدگان پس از شروع دوره تحصیلی در صورت تمایل به دوره مشترک با دانشگاه ENSAM فرانسه وارد خواهند شد که "طول این دوره ۲ سال است که سال اول در دانشگاه تهران و سال دوم در فرانسه خواهد بود. در پایان این دوره، دو مدرک کارشناسی ارشد به دانشجویان اعطا خواهد شد. داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر از شرایط مذکور به وبگاه دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران مراجعه نمایند. تاریخ مصاحبه ورود به دوره مشترک مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

۴ - رشته فقه شافعی مخصوص داوطلبان اهل سنت می‌باشد و منع ثبت نام برای داوطلبان شیعه دارد.

۵ - محل تحصیل دانشکده حکمرانی: بلوار کشاورز، نبش وصال شیرازی، دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران

۶ - محل تحصیل رشته «مهندسی ورزش» دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی می‌باشد.

۷- معرفی رشته انسان شناسی زیستی

«انسان‌شناسی‌زیستی قلمروی علمی است که به مطالعه انسان به منزله یک گونه، می‌پردازد. هدف این قلمرو مطالعه خصوصیات زیستی و بدنی، تحول انسان و بررسی تفاوت‌های زیستی انسان‌هاست. این علم از طرفی به مطالعه منشأ تغییرات و تفاوت‌های میان افراد یک گروه و از طرف دیگر بین گروه‌ها و جمعیت‌های متفاوت می‌پردازد. تغییرات گذشته‌های دور نیز به کمک دیرینه‌شناسی و تطور و تحول بررسی می‌شود. از اهداف اصلی رشته انسان‌شناسی زیستی مطالعه گوناگونی‌های موجود بین انسان‌ها و تفاوت‌های تشریحی بدن انسان است. مقایسه خصوصیات ژنتیکی، ویژگی‌های فیزیولوژیکی، متابولیسمی و بیوشیمیایی بدن نیز از ضروریات این قبیل مطالعات است. مطالعه و مقایسه تفاوت‌‌ها در اندازه‌گیری‌های بدنی میان افراد و گروه‌های انسانی نیز جنبه دیگری است که در این قلمرو مورد توجه قرار‌می‌گیرد. اندازه‌گیری‌های مختلف در انسان‌سنجی، خصوصیات کمی (مثل قد و اندازه‌های بدنی دیگر) که صفاتی پیچیده و تابع عوامل ژنتیکی و محیطی متعدد هستند و مقایسه آن‌ها در انسان‌های گذشته (بقایای فسیلی) و امروزی به شناخت گذشته تحولی و تطوری انسان کمک می‌کند. انسان‌شناسی زیستی کاربردی، کاربردهای این قلمرو را در موارد مختلف به نمایش می‌گذارد. معرفی و گسترش مطالعه تفاوت‌های انسانی توسط انسان‌شناسان زیستی در پزشکی به یافتن رابطه این گوناگونی‌ها با بروز بیماری‌های عفونی، تغذیه‌ای و نقش آن‌ها در بهداشت و تغذیه و نیز توزیع بیمار‌ها در جمعیت‌های مختلف انسانی کمک می‌کند. گذشته از مسائل پزشکی و بهداشتی، مطالعات انسان‌شناسی زیستی در پزشکی قانونی برای شناسایی و تعیین هویت افراد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. با مطالعه خطوط پوستی و گروه‌های خونی و اخیراً به وسیله نشانگرهای ژنتیکی متنوع اطلاعات بسیار ارزشمندی در این رابطه حاصل می‌شود. در این رشته جهت آشنایی دانشجویان با زیر شاخه‌های انسان‌شناسی زیستی شامل نخستی‌شناسی، دیرینه‌انسان‌شناسی، زیست باستان‌شناسی، انسان‌شناسی ملکولی، انسان‌شناسی جنایی و زیست‌شناسی انسان، دروسی چون انسان‌شناسی زیستی و فرهنگی، دیرینه‌شناسی انسانی، ژنتیک انسان، ژنتیک کمّی و جمعیت، انسان‌سنجی، فیزیولوژی و آناتومی انسان، باستان‌شناسی پیش از تاریخ، زمین‌شناسی کواترنر، نظریه‌های انسان‌شناسی، گوناگونی‌های زیستی انسان، تولید‌مثل و تکوین، زیست‌شناسی ملکولی و تکامل ارائه می‌شوند. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در هر کدام از گرایش‌های زیست‌شناسی، علوم‌زمین و محیط‌زیست در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند.»