اداره دانش آموختگان

شرح وظایف:

۱. صدور نامه نظام وظیفه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

۲. صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع

۳. صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع

۴. صدور گواهی رتبه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۵. ارسال تاییدیه و ریزنمرات به دانشگاه‌ها و سایر مراکز در سراسر کشور

۶. کلیه اطلاعات لازم در خصوص قوانین و مقررات آموزش رایگان حاکم بر نحوه انجام امور فوق الذکر در سامانه ( ems. ut. ac. ir ) موجود می‌باشد.

۷. محاسبه کارکرد پس از دانش آموختگی – محاسبه هزینه آموزش رایگان برای دانشجوی دوره روزانه کلیه مقاطع تحصیلی

۸. ارسال بخشناامه‌های مربوط به دانش آموختگان به واحدها و هماهنگی در صف سپاری و سامانه سپاری مدارک تحصیلی دانش آموختگان

‌‌‌