اخبار

اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد از طریق شیوه نامه در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران (سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸) اطلاعیه شماره (۴)

اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد از طریق شیوه نامه در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران (سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸) اطلاعیه شماره (۴) جدید

ادامه مطلب
اطلاعیه در خصوص یکسان شدن شماره دروس عمومی در سامانه جامع آموزش به محض ورود دانشجویان به سامانه برای انتخاب واحد نیمسال جدید (مختص دانشجویان مقطع کارشناسی)

اطلاعیه در خصوص یکسان شدن شماره دروس عمومی در سامانه جامع آموزش به محض ورود دانشجویان به سامانه برای انتخاب واحد نیمسال جدید (مختص دانشجویان مقطع کارشناسی) جدید

ادامه مطلب