آرشیو اخبار

اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان متمم دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران و بازماندگان از ثبت نام 12 پردیس/ دانشکده متقاضی دکتری این سال- اطلاعیه شماره (۶)

اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان متمم دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران و بازماندگان از ثبت نام 12 پردیس/ دانشکده متقاضی دکتری این سال- اطلاعیه شماره (۶)

ادامه مطلب
اطلاعیه جهت آن دسته از داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ که موفق به ثبت نام در سامانه جامع آموزشی نشده‌اند (اطلاعیه شماره ۵)

اطلاعیه جهت آن دسته از داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵ که موفق به ثبت نام در سامانه جامع آموزشی نشده‌اند (اطلاعیه شماره ۵)

ادامه مطلب
اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام و تغییر در رشته های مورد پذیرش مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران اطلاعیه شماره (2)

اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام و تغییر در رشته های مورد پذیرش مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران اطلاعیه شماره (2)

ادامه مطلب
اطلاعیه ویژه متقاضیان انتقال به صورت میهمان در دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی (با پرداخت هزینه میهمانی) در سال تحصیلی 96-1395 (اطلاعیه شماره 1)

اطلاعیه ویژه متقاضیان انتقال به صورت میهمان در دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی (با پرداخت هزینه میهمانی) در سال تحصیلی 96-1395 (اطلاعیه شماره 1)

ادامه مطلب