آرشیو اخبار

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل که مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند (دارای سنوات مجاز و فاقد مشروطی بیش از حد نصاب)

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل که مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند (دارای سنوات مجاز و فاقد مشروطی بیش از حد نصاب)

ادامه مطلب
اطلاعیه دانشگاه تهران برای ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵ سازمان سنجش آموزش کشور- اطلاعیه دوم

اطلاعیه دانشگاه تهران برای ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵ سازمان سنجش آموزش کشور- اطلاعیه دوم

ادامه مطلب
اطلاعیه دانشگاه تهران برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵ سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعیه دانشگاه تهران برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵ سازمان سنجش آموزش کشور

ادامه مطلب