آرشیو اخبار

اطلاعیه دوم در خصوص پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون شرکت در آزمون- ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷
اطلاعیه دوم در خصوص پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون شرکت در آزمون- ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه دوم در خصوص پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون شرکت در آزمون- ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ادامه مطلب
اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان معرفی شده دکتری تخصصی ( Ph.D ) پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوهش در سال تحصیلی ۹۷_-۹۶ (اطلاعیه شماره ۱)
اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان معرفی شده دکتری تخصصی ( Ph.D ) پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوهش در سال تحصیلی ۹۷_-۹۶ (اطلاعیه شماره ۱)

اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجویان معرفی شده دکتری تخصصی ( Ph.D ) پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوهش در سال تحصیلی ۹۷_-۹۶ (اطلاعیه شماره ۱)

ادامه مطلب
اطلاعیه دوم در خصوص اعلام زمانبندی و مکان ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزارکننده مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ( Ph.D ) تکمیل ظرفیت پردیس البرز سال تحصیلی ۹۷_-۹۶

اطلاعیه دوم در خصوص اعلام زمانبندی و مکان ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزارکننده مرحله دوم پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ( Ph.D ) تکمیل ظرفیت پردیس البرز سال تحصیلی ۹۷_-۹۶

ادامه مطلب