آرشیو اخبار

اطلاعیه در خصوص یکسان شدن شماره دروس عمومی در سامانه جامع آموزش به محض ورود دانشجویان به سامانه برای انتخاب واحد نیمسال جدید (مختص دانشجویان مقطع کارشناسی)

اطلاعیه در خصوص یکسان شدن شماره دروس عمومی در سامانه جامع آموزش به محض ورود دانشجویان به سامانه برای انتخاب واحد نیمسال جدید (مختص دانشجویان مقطع کارشناسی)

ادامه مطلب